Spotkanie polityków Lewicy z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce

W imieniu Ambasadora Mahmouda Khalify Alaa Jadallah, III Sekretarz, uczestniczyła w spotkaniu polityków Lewicy z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce.
Spotkanie dotyczyło sytuacji wewnętrznej w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
Przedstawiciele Lewicy wyrazili zadowolenie z posiadania reprezentacji w Sejmie RP.