Spotkanie Prezydenta Abbasa z wysłannikiem USA i spotkania delegacji w Ramallah

Prezydent Palestyny ​​Mahmoud Abbas spotkał się z wysłannikiem USA Hadiego Omara.

Prezydent podkreślił potrzebę interwencji administracji amerykańskiej w celu zakończenia izraelskiej agresji na narodzie palestyńskim, powstrzymania izraelskiej eskalacji i podjęcie wysiłków w celu znalezienia rozwiązania politycznego opartego na decyzjach o międzynarodowej legitymizacji, podkreślił, że bezpieczeństwo i stabilność zostaną osiągnięte, gdy zakończy się izraelska okupacja ziemi Państwa Palestyny ze stolicą w Jerozolimie

Prezydent ponownie podziękował prezydentowi Bidenowi za decyzje jego administracji o wznowieniu pomocy udzielanej narodowi palestyńskiemu za pośrednictwem UNRWA.

Amerykański wysłannik podkreślił potrzebę uspokojenia i zapobiegania eskalacji. Podczas spotkania potwierdził, że administracja prezydenta Joe Bidena podejmuje wysiłki z zainteresowanymi stronami, aby ten cel osiągnąć i pracować nad rozwiązaniem dwupaństwowym.

 

W poniedziałek również w Ramallah odbyło się spotkanie z wysłannikiem amerykańskiej administracji, gdzie Hussein Al-Szeikh i Majid Faradż zażądali natychmiastowego zaprzestania agresji wobec ludności palestyńskiej.

Tematem spotkań palestyńsko-amerykańskiej delegacji była obecna sytuacja polityczna, z naciskiem na izraelską agresje wobec narodu palestyńskiego na terytoriach okupowanych: Jerozolima, Strefa Gazy i Zachodni Brzeg).

Delegacja palestyńska wezwała administrację USA do pilnego podjęcia wszelkich starań i wywarcia nacisku na rząd okupanta, aby natychmiast zaprzestał agresji, wysiedleń i zakończenia osadniczego terroru oraz uszanowania świętych miejsc. Ostrzegali przed kontynuacją tej agresji przez prawicowy rząd i osadników.