Spotkanie przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczo-Handlowej

7 października po podpisaniu Memorandum w dziedzinie rolnictwa między Polską a Palestyną odbyło się spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczo-Handlowej, w którym udział wzięli: Ambasador Państwa Palestyny, dr Mahmoud Khalifa, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Pan Jerzy Drożd oraz palestyńscy i polscy przedsiębiorcy.