Spotkanie się z Przewodniczącym OPZZ

Ambasador Państwa Palestyny ​​dr Mahmoud Khalifa spotkał się z Przewodniczącym OPZZ Panem Piotrem Ostrowskim.

Podczas spotkania Ambasador Khalifa wyraził uznanie dla polskich związków zawodowych i Pana Ostrowskiego oraz mówił o zbrodniach wojennych i ludobójstwie palestyńskiej ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Dziękuję Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.