Spotkanie w KAiI UW

W piątek 18 listopada 2022 r. Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się z profesorami i studentami Katedry Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego UW.

Dyskutowano na temat znaczenia orientalizmu jako okna dla kulturowej i cywilizacyjnej współpracy ze światem arabskim oraz perspektywy zawodowe absolwentów Arabistyki.

Mówiono również o roli placówek dyplomatycznych w świadczeniu usług, zacieśnianiu współpracy dwustronnej, śledzeniu sytuacji kryzysowych oraz ograniczenie wzrostu napięć drogami dyplomatycznymi.

.