Spotkanie z wiceministrem MSZ

Ważne i owocne spotkanie ministra Pawła Jabłońskiego, podsekretarza stanu MSZ, z ambasadorami państw arabskich oraz ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu.
Dziękujemy Panie Ministrze.
Dziękujemy Departamentowi Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ za zorganizowanie tego spotkania.
Będziemy dążyć do zacieśnienia współpracy w różnych dziedzinach.