Spotkanie w MSZ o naruszeniach wobec palestyńskich więźniów

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś w MSZ z Panią Patrycją Özcan- Karolewską, dyrektor Departamentu ds. Afryki i Bliskiego Wschodu, Panem Pawłem Radomskim, dyrektorem Departamentu Praw Człowieka ONZ i Panią Magdaleną Kukułą.

Ambasador przedstawił MSZ obraz izraelskich praktyk wobec palestyńskich więźniów oraz opowiedział o naruszeniach wobec więźniów, jak i narodu palestyńskiego.

Ambasador wezwał społeczność międzynarodową, w tym Polskę, jako członka Rady Praw Człowieka ONZ, do ochrony praw porwanych więźniów palestyńskich oraz do zobowiązania państwa okupującego Izrael do przestrzeganie międzynarodowych porozumień i rezolucji.