Spotkanie w MSZ

Ambasador Państwa Palestyny dr. Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Pawłem Jabłońskim, w siedzibie polskiego MSZ.
Spotkanie było okazją do omówienia wielu zagadnień bilateralnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz ostatnich wydarzeń w Palestynie i na arenie międzynarodowej.
Panie Ministrze, dziękujemy za nieustanne wsparcie Polski dla Palestyny, na każdym szczeblu, oraz za zaangażowanie Polski w rozwiązanie dwupaństwowe.