Spotkanie w PCPM

Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się dziś, we wtorek ,z koordynatorem projektu Polskiego Centrum Pomocy Humanitarnej PCPM, Tomaszem Lipertem.
Rozmawiano o programach pomocowych realizowanych przez PCPM i mechanizmach współpracy i sposoby ich wzmacniania.