Spotkanie z Ambasadorem Królestwa Arabii Saudyjskiej

Ambasador Państwa Palestyny, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce dr Mahmoud Khalifa przyjął nowo akredytowanego Ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce J.E Saad Saleh Al-Saleh. Ambasadorowie podkreślili braterskie i historyczne stosunki między dwoma krajami, omawiali mechanizmy wzmocnienia wspólnych wysiłków arabskich w ramach Rady Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce oraz wzmocnienie relacji arabsko-polskich.
Życzymy Panu Ambasadorowi Saad Saleh Al-Saleh wielu sukcesów i pomyślności w czasie trwania jego misji w Polsce.