Spotkanie z delegacją IFRC

Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się z Szefem Delegatury Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Polsce Stéphane Michaud i menedżerem programów i operacji w IFRC Panią Anną Cerutti.
Podczas spotkania omówiono mechanizmy pracy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w strefach konfliktów na świecie.