Spotkanie z Departamentem Polityki Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP

Ambasador Państwa Palestyna, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego, Mahmoud Khalifa spotkał się z Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa RP Panią Dorotą Białczak oraz zespołem resortu.

Strony omówiły uściślenie współpracy palestyńsko-polskiej w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt.