Spotkanie z Dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Ambasador Państwa Palestyny dr. Mahmoud Khalifa, spotkał się dziś z Dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztofem Masło oraz Naczelnikiem Wydziału Tomaszem Chałańskim.
Wizyta była okazją do omówienia wielu kwestii dwustronnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania , w tym Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Prokuraturą Krajową RP a Prokuraturą Państwa Palestyny.