Spotkanie z dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Z-ca Dyrektora Departamentu NZ

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się wczoraj, w siedzibie MSZ z dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Panią Patrycją Özcan-Karolewska oraz Zastęcpą Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Panem Konradem Kiedrzyńskim.
Podczas spotkania omówiono wiele spraw bilateralnych na rok 2023.
Ambasador Khalifa przedstawił obecną sytuację w świetle ekstremistycznych praktyk rządu Netanjahu wobec narodu palestyńskiego.
Doceniamy wspierającą rolę Polski w rozwiązaniu dwupaństwowym.