Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ

Ambasador dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Panią Patrycją Özcan- Karolewską, Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, Panią Aleksandrą Bukowską-McCabe – zastępcą dyrektora departamentu oraz z Panem Szymonem Szaranem, odpowiedzialnym za sprawy palestyńskie. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Wiśniewska- Rosik, głównym specjalistą w Departamencie Polityki i Bezpieczeństwa.
Ambasador Khalifa podziękował pani Patrycji za współpracę dwustronną i jej wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy polsko-arabskiej oraz życzył jej sukcesów w nowej misji.
Podczas spotkania omówiono rozwój sytuacji w regionie oraz Europejsko-Palestyńskie Forum Współpracy Gospodarczej.