Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ i Naczelnikiem Wydziału Dwustronnej Współpracy Rozwojowej

Ambasador Państwa Palestyny, Mahmoud Khalifa spotkał się dzisiaj 4 sierpnia 21r. z Dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Panem Markiem Kuberskim oraz Naczelnikiem Wydziału Dwustronnej Współpracy Rozwojowej z Pozostałymi Krajami Partnerskimi, Panem Grzegorzem Korczyńskim. Strony omówiły kwestie dwustronnej współpracy rozwojowej.
Dziękujemy Polsce za kooperację i pomoc rozwojową.