Spotkanie z Dyrektorem ds. Współpracy Międzynarodowej KAS w Ministerstwie Finansów

Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Dyrektorem ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów RP Panią Kamilą Zakrzewską oraz jej zastępcą, Panem Mariuszem Koterem, w obecności i urzędników polskich służb celnych na przejściach granicznych w województwie mazowieckim.

Podczas spotkania strony omówili sposoby wspólnej współpracy oraz zapoznali się z najnowszymi przepisami dotyczącymi artykułów spożywczych, które można przewozić podczas podróży.

Dziękujemy za owocne spotkanie i liczymy na dalszą współpracę.