Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pielckiego

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się wczoraj z Dyrektorem Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Panią Magdaleną Gawin, gdzie zapoznał się z historią, misją i różnymi mechanizmami działania Instytutu. Obie strony omówiły perspektywy wspólnej współpracy.