Spotkanie z Dyrektorem Polskiej Akademii Dyplomatycznej MSZ

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Dyrektorem Polskiej Akademii Dyplomatycznej MSZ, Panem Bartoszem Marcinkowskim. Strony omówiły wiele przyszłych bilateralnych pomysłów i projektów.

Dziękujemy Panu Marcinkowskiemu i pracownikom Akademii za przyjęcie i konstruktywną dyskusję.