Spotkanie z Dyrektorem Spraw Zagranicznych KPRM

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś w Kancelarii Rady Ministrów z Dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych, Panem Markiem Korowajczykiem. Podczas spotkania omówiono stosunki dwustronne.

Liczymy na wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia polsko-palestyńskich relacji dwustronnych na najwyższym szczeblu.