Spotkanie z dyrektorem Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z dyrektorem zarządu do Spraw Cudzoziemców Głównej Straży Granicznej mjr Pawłem Hołoweńko i jego zastępcą mjr Aleksandrem Ulańskim.

Omówiono kilka kwestii dotyczących wspólnej współpracy.