Spotkanie z Komendantem Głównym SG

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą.

Strony omówiły sposoby wspólnej współpracy Polski i Palestyny ​​w zakresie przejść granicznych i granic, a także wiele kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.