Spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce

Ambasador Państwa Palestyny,Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego, dr Mahmoud Khalifa spotkał się z J.E Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego ,abp. Antonio Guido Filipazzi.
Podczas spotkania omówiono szereg kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.