Spotkanie z Podsekretarzem stanu MSZ ds. współpracy ekonomicznej

Ambasador Państwa Palestyny, dr Mahmoud Khalifa, spotkał się wczoraj z Podsekretarzem stanu MSZ ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej, Panem Wojciechem Gerwelem. Omówiono wiele kwestii dwustronnych i wymieniono poglądy na temat najnowszych regionalnych i międzynarodowych wydarzeń politycznych oraz współpracy na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Ambasador Khalifa złożył podziękowania i uznanie dla Polski za zdecydowane stanowisko w obronie praw Palestyny i przywiązanie do zasady rozwiązania dwupaństwowego na podstawie rezolucji międzynarodowych.
Dziękuję, Panie Ministrze, za to konstruktywne spotkanie i podkreślenie stanowiska Polski w sprawie rozwiązania dwupaństwowego.