Spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin

Dziś, w poniedziałek, Ambasador Państwa Palestyny, dr Mahmoud Khalifa, spotkał się z Prezydentem Miasta Lublina, Panem Krzysztofem Żukiem, oraz Dyrektorem Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej, Panem Krzysztofem Stanowskim.
Podczas spotkania omówiono kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz rozwój dotychczasowej współpracy pomiędzy miastami Lublin i Ramallah.