Spotkanie z rektorem UKSW

Na zakończenie swojej oficjalnej wizyty w Polsce Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, dr Mahmoud Abu Mouis, spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Ryszardem Czekalskim.
Omówiono perspektywy współpracy i wymiany naukowej między Polskimi i palestyńskimi uczelniami.
Minister Abu Mouis odwiedził kampusy i wydziały uniwersytetu, w tym nowoczesny Wydział Lekarski.