Spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Betlejemskiego

Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Rektorem Uniwersytetu Betlejemskiego, dr. Peterem Brayem, któremu towarzyszyła dr Irene Hazou, Prorektor ds. akademickich, a także dr Sławomira Zbirska-Salameh, Członek Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Betlejemskiego, w obecności drugiego sekretarza Ambasady, pani Alaa Jadallah.
Omówiono możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Betlejemskim a polskimi uczelniami.
Ambasador Khalifa wyraził gotowość do zapewnienia wszelkich środków wsparcia dla palestyńskich uniwersytetów w zakresie współpracy naukowej i badawczej z ich odpowiednikami w Polsce, w oparciu o Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwami Szkolnictwa Wyższego obu krajów.
Życzymy sukcesów delegacji Uniwersytetu w Betlejem podczas wizyty w Polsce.