Spotkanie z Rektorem UW Dyrektorem BUW

Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, prof. Mahmoud Abu Mouis, odwiedził dziś Uniwersytet Warszawski i Bibliotekę Uniwersytecką oraz spotkał się z rektorem UW, prof. Alojzym Nowakiem.
Podczas spotkania omówiono perspektywy współpracy i wymiany naukowej.
Podczas wizyty minister wyraził podziw dla biblioteki, jej historii i organizacji. Rozmawiano o wymianie doświadczeń książkowych pomiędzy uczelniami palestyńskimi a Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego.