Spotkanie z Szefem UdSC

Ambasador Państwa Palestyny, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców Panem Jarosławem Szajnerem, aby omówić kwestie związane z legalizacją pobytu i kartami pobytu palestyńskich studentów na polskich uczelniach.

Strony uzgodniły procedury, które przyczynią się do szybkiego zakończenia procesu związanego z pobytem studentów w Polsce.

Wysoko oceniamy współpracę.