Spotkanie z wiceministrem Spraw Zagranicznych RP w MSZ

Ambasador państwa Palestyny, dr Mahmoud Khalifa, spotkał się dziś w siedzibie MSZ z wiceministrem spraw zagranicznych RP podsekretarz stanu ds.gospodarczych, rozwoju oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej Pawłem Jabłońskim.
Omówione sytuacje w regionie i ruchach politycznych po zawieszeniu broni. Ministra oznajmiono z tym na co narażeni są mieszkańcy Jerozolimy w wyniku praktyk Izraela i jego próby narzucenia osadnictwa i zmianę faktów demograficznych.
Ambasador Khalifa potwierdził gotowość Palestyny ​​do przeprowadzenia wyborów w Palestynie, gdy tylko zostaną one zagwarantowane na całych terytoriach palestyńskich okupowanych w 1967 r., zwłaszcza w Jerozolimie. Minister Jabłoński potwierdził zdecydowane stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii palestyńskiej i rozwiązania dwupaństwowego.
Pan minister Podkreślił także gotowość Polski do wniesienia wkładu polskiej pomocy rozwojowej i wysiłków na rzecz reformy sektora zdrowia i edukacji w Strefie Gazy.