Spotkanie z władzami UKSW

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa ​​spotkał się wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ks. rektorem Ryszardem Czekalskim. Spotkanie się odbyło w obecności prorektorów Uniwersytetu, dr Anny Fidelus, dr Marka Stokłosy i dr Konrada Raczkowskiego.

Podczas spotkania omawiano współpracę i wspólną wymianę akademicką.

Wyrazy uznania dla UKSW.