Spotkanie z Z-ca Dyrektora DHiWM w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Dziś, we wtorek, Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się z Zastępcą Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Panem Maciejem Falkowskim. W spotkaniu brali udział Starszy Specjalista- Pani Ilona Pytlarska z DHiWM.
Omówiono perspektywy zacieśnienia współpracy dwustronnej oraz przedstawiono polskiej stronie przygotowania do zorganizowania II Europejsko-Palestyńskiego Forum Ekonomicznego w Betlejem i rola Ministerstwa w zachęcaniu polskich przedsiębiorców i inwestorów do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
W spotkaniu wziął udział Pan Ammar Al-Shayeb z Ambasady Palestyny.