Spotkanie z Z-ca Dyrektora Ministerswa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa ,spotkał się dziś z Zastępcą Dyrektora polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią Agnieszką Grunwald.

Omówiono mechanizmy wspólnej współpracy bilateralnej na rzecz wzmocnienia stosunków polsko-arabskich w dziedzinie kultury.