spotkanie noworoczne dla studentów Orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Ambasada wzięła udział w corocznym spotkaniu noworocznym dla studentów Orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci mieli okazję posłuchać Ambasadorów, porozmawiać z kadrą placówek dyplomatycznych oraz skosztować różnorakich potraw.
Ambasador podczas swojej przemowy podkreślił ważność kultury arabsko- palestyńskiej i jej rozpowszechniania. Pod koniec zaprezentował również krótki film promujący turystykę w Palestynie i Ziemi Świętej
Jako Ambasada niezwykle cieszymy się widząc młodych ludzi studiujących odmienne kultury i języki, zwłaszcza język arabski. Byliśmy bardzo szczęśliwi że mogliśmy zrobić sobie z Wami zdjęcia i spędzić czas.