Powstanie inicjatywy „WOLNA PALESTYNA” w Polsce

Warszawa, 11 czerwca

We Wrocławiu ogłoszono powstanie inicjatywy „Wolna Palestyna” pod kierownictwem przewodniczącego Piotra Lewandowskiego i wiceprzewodniczącego Martę Stoczek, sekretarzem jest Tomasz Rolnik, członkami są: Daniela Noumana, Malika Odeh, a komisję rewizyjną stanowią: Ibrahim Al-Zaher, Ziad Abu Saleh i Filip Khodi.

Komitet założycielski inicjatywy, w skład którego weszli Polacy i Palestyńczycy, wskazał, że izraelska okupacja popełnia zbrodnie wojenne, zabija dzieci, kobiety i niewinnych cywili, burzy domy i budynki, podpala gospodarstwa, a wszystko to na oczach społeczności międzynarodowej. To wymaga międzynarodowych działań w celu zapewnienia ochrony ludności palestyńskiej i zagwarantowania jej praw do wolności i niepodległości. Ostatnia agresja zbiegła się z rocznicą Nakby, co w obliczu ciągłej izraelskiej agresji wskazuje na słabość systemu międzynarodowego, która odmawia realizacji rezolucji ONZ.

Rozpoczęcie tej inicjatywy nastąpiło po zorganizowaniu w odpowiedzi na izraelską agresję na ludności palestyńską w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy demonstracji solidarnościowych z narodem palestyńskim  w większości dużych miast w Polsce.

Ambasador Państwa Palestyny ​​w Polsce wraz z pracownikami Ambasady i społecznością palestyńską wyraził uznanie dla Polski i Polaków, podziękował prezydentowi, rządowi, siłom politycznym i organizacjom społecznym za wszelkie wyrazy wsparcia. Powstanie inicjatywy „Wolność dla Palestyny” jest wyjątkową formą poparcia dla Palestyny.

Wszelkie formy poparcia dla Palestyny, które miały miejsca w Polsce pokazują, że los Palestyńczyków nie jest im obojętny i wspierają Wolną Palestynę. Diaspora narodu palestyńskiego na świecie poprzez swoje działania pokazuje, że ma jeden cel – przestrzeganie prawa międzynarodowego i zakończenie izraelskiej okupacji.