Szczyt izraelskiego upadku moralnego, ludzkiego i politycznego

 

Izraelskie zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu wciąż trwają. W sobotę 4 grudnia izraelska armia okupacyjna popełniła ohydną zbrodnię w Jerozolimie na młodego Mohammeda Salime, który w wyniku doznanych obrażeń zginął na miejscu.

Jest to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Sumienie świata musi się obudzić a Izrael ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności i wszyscy sprawcy tej zbrodni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

W obliczu reakcji społeczności międzynarodowej wobec innych zbrodni przeciwko narodom i jednostkom, począwszy od zbrodni w czasie II Wojny Światowej, konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa zaprzestała podwójnych standardów i zaczęła potępić zabijanie palestyńskich nastolatków, dzieci i kobiet, którzy domagają się prawa do życia.

Wzywamy społeczność międzynarodową, wraz z jej krajami i organizacjami do przerwania nieuzasadnionego i haniebnego milczenia oraz do rozpoczęcia skutecznych śledztw w celu powstrzymania zbrodni izraelskiej okupacji i jej gangów osadników.