Szczyt SDG 2019, Nowy Jork

Prezydent Mahmoud Abbas wzywał wczoraj do poszanowania prawa ludzi do samostanowienia i zakończenia okupacji .

Przemawiając w imieniu grupy 77 i China podczas dwudniowego szczytu Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w Nowym Jorku podkreślił potrzebę poszukiwania bardziej sprawiedliwego międzynarodowego porządku gospodarczego oraz możliwości podniesienia standard życia ludzi w krajach słabiej rozwiniętych.