To, co wydarzyło się wczoraj w Białym Domu, nie przyniesie pokoju w regionie

 

Kancelaria Prezydenta: To, co wydarzyło się wczoraj w Białym Domu, nie przyniesie pokoju w regionie.

Kancelaria Prezydenta: Nikt nie jest upoważniony do rozmów w imieniu Narodu Palestyńskiego i Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Ramallah 9 / 15-2020 WAFA – Kancelaria Prezydenta oświadczyła, że ​​wszystko, co wydarzyło się wczoraj w Białym Domu we wtorek, jeśli chodzi o podpisanie umów między ZEA, Królestwem Bahrajnu i izraelskimi władzami okupacyjnymi, nie doprowadzi do pokoju w regionie, dopóki Stany Zjednoczone i izraelskie władze okupacyjne nie uznają prawa Narodu Palestyńskiego do ustanowienia niezależnego państwa na granicach z 4 czerwca 1967 r., ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą, i rozwiązać kwestię uchodźców palestyńskich zgodnie z rezolucją ONZ nr 194.

Kancelaria Prezydenta podkreślała, zgodnie z oświadczeniem, że nikt nie ma prawa wypowiadania się w imieniu Narodu Palestyńskiego i Organizacji Wyzwolenia Palestyny, jedynego prawowitego przedstawiciela Narodu Palestyńskiego.

Kancelaria dodała: Główny problem nie leży między krajami, które podpisały umowy, a izraelskimi władzami okupacyjnymi, ale z Narodem Palestyńskim, który jest cały czas pod okupacją.

Palestyńskie Przywództwo ponownie ostrzegło, że żaden pokój, bezpieczeństwo i stabilność nie zostaną osiągnięte dla nikogo w regionie bez zakończenia okupacji i uzyskania pełnych praw Narodu Palestyńskiego, określonych w międzynarodowych rezolucjach o legitymizacji.

Kancelaria ostrzegła również, że próby ominięcia Narodu Palestyńskiego i jego przywództwa reprezentowanego przez Organizację Wyzwolenia Palestyny ​​będą miały poważne konsekwencje, za które odpowiedzialność ponosi administracja amerykańska i izraelskie władze okupacyjne.