Tor Wiensland: wszystkie osiedla izraelskie są nielegalne

Koordynator ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Tor Wiensland, w przemówieniu wygłoszonym w Radzie Bezpieczeństwa w poniedziałek:

⁃ Powtarzam, że wszystkie osiedla izraelskie są nielegalne i stanowią przeszkodę dla pokoju.

⁃ Nierozwiązywanie podstawowych problemów jest niebezpieczne.

⁃ UNRWA potrzebuje międzynarodowego wsparcia szacowanego na 35 milionów dolarów.

⁃ Izrael musi zaprzestać swojej polityki niszczenia własności palestyńskiej.

⁃ Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy osiągnęła najgorszy poziom.