Uzasadnione pytania dla społeczności międzynarodowej

Uzasadnione pytania dla społeczności międzynarodowej, która wzywa do poparcia rozwiązania dwupaństwowego.
‏?Czy rozwiązanie dwupaństwowe nie oznacza zakończenia okupacji
Czy zakończenia okupacji nie oznacza zaprzestania działalności osadniczej i grabieży cudzej ziemi siłą?
Czy Zakończenia osadnictwa nie prowadzi do powstrzymania terroryzmu osadniczego?
Czy Zaprzestania terroryzmu osadniczego nie prowadzi do powstrzymania rasistowskiej polityki prowadzonej przez Izrael?Czy zaprzestania polityki rasistowskiej nie prowadzi do zakończenia polityki dyskryminacji i poszanowania zasad demokracji?
Czy Poszanowania zasad demokracji nie oznacza wolnego i godnego życia?
Czy przestrzegania tego nie oznacza przeciwstawiania się krajom, które używają siły, aby okupować inne kraje i stosować ucisk wobec ich narodom?
Klarowne stanowisko w obliczu tej serii ataków terroryzmu oznacza poszanowanie zasady rozwiązania dwupaństwowego. Każdy, kto dopuszcza się zabijania, terroryzmu i zbrodni wojennych przeciwko innym narodom musi być skonfrontowany jasnym stanowiskiem międzynarodowym, gdzie będą zastosowane wobec niego sankcje i postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
Odpowiedź na to wymaga jasnych i głośnych stanowisk.