VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki

Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa, wraz z innymi ambasadorami kontynentu azjatyckiego, uczestniczył dziś, 23 września, w VIII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który odbywa się w Toruniu.
Ambasador Khalifa podkreślił znaczenie stosunków azjatycko-europejskich i sposoby ich wzmocnienia na rzecz bezpieczeństwa, stabilności i pokoju.
Ambasador Khalifa dodał, że USA po wywołaniu wiele konfliktów na świecie, zaczęły one konkurować ze swoimi sojusznikami i nie mogą już dłużej kierować porządkiem światowym.
Dziękuję wszystkim organizatorom konferencji.