W 72. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji nr 181 w sprawie podziału Palestyny w dniu 29 listopada 1947 r.

 

 

oraz w 42. rocznicę Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne w tym samym dniu w 1977r.

 

W 1977 r. Zgromadzenie Ogólne ustanowiło Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, który jest obchodzony 29 listopada każdego roku (rezolucja 32/40 B).

 

W tym dniu w 1947 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję w sprawie podziału Palestyny (rezolucja 181 (II)).

 

W 2015 r. flaga palestyńska została podniesiona przed siedzibą główną ONZ i biurami na całym świecie. Ceremonia flagowa odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 30 września 2015 r.Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję o możliwości podnoszenia flagi państw będących członkami-obserwatorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym flagę Palestyny.

 

***

Solidarność z narodem palestyńskim musi przestać być tylko sloganem, należy tę solidarność wcielić w życie, przekładając ją na praktyczne i konkretne kroki. Nadszedł czas, aby znieść niesprawiedliwość jaka dotyka nasz naród, który dąży do życia jak reszta świata z długo wyczekiwaną wolnością, godnością i sprawiedliwością. Należy skutecznie zobowiązać Izrael, aby wdrożył rezolucje międzynarodowe i zaczął postępować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Chociaż rezolucja w sprawie podziału, która oznacza początek cierpień naszego narodu, daje Radzie Bezpieczeństwa prawo i możliwość podjęcia działań przeciwko jakiejkolwiek stronie, wielokrotnie nie skorzystano z tego prawa i nie pociągnięto Izraela do odpowiedzialności za ciągłe naruszenia i nadużycia. Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim nie zmienił rzeczywistości, a niesprawiedliwość i tragedia, które nękają naszą sprawę i nasz bezbronny naród, wciąż trwają.

 

System ONZ nie dał Palestyńczykom poczucia o działającym wymiarze sprawiedliwości, a administracja amerykańska, która doprowadziła do nowych podziałów w państwie Palestyny i ogólnie w regionie, zapewnia Izraelowi ochronę do kontynuowania zbrodni opartych na czystkach etnicznych, przymusowych wysiedleniach, systemie apartheidu i eskalacji rozszerzenia osadnictwa.

 

Jest to niebezpieczny czas dla przyszłości regionu, który wymaga od społeczności międzynarodowej uznania Państwa Palestyny, wdrożenia i kontynuacji wszystkich rezolucji ONZ, zakończenia okupacji, ścigania Izraela za jego zbrodnie przeciw Palestyńczykom oraz zakończenia podwójnych standardów.

 

Doceniamy poparcie przeważającej większości krajów świata dla naszych uzasadnionych i niezbywalnych praw, uznania przez wiele Państwa Palestyny i większości głosującej w ONZ za wieloma rezolucjami popierającymi sprawiedliwość naszej sprawy. Ta większość stoi na straży naszego naturalnego prawa do wolności, niezależności i samostanowienia.

 

Niepodległe państwo Palestyna, z granicami z 1967 r. ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie, powinno być państwem wolnym od wszelkich przejawów okupacji wojskowej i nielegalnych osiedli stanowiących przeszkodę dla jakichkolwiek rozwiązań politycznych. Ponadto podkreślamy prawo uchodźców do powrotu.

 

Pokój zaczyna się od Palestyny.