W Palestyńskim Dniu Dziecka…

W Palestyńskim Dniu Dziecka (5 kwietnia) Izrael nadal nawołuje do zabijania dzieci.

Izrael kontynuuje ataki na palestyńskie dzieci, naruszając w rażący sposób międzynarodowe konwencje, w szczególności art. 16 Konwencji o prawach dziecka.

Od 2015 roku do końca marca 2021 roku Izrael aresztował ponad 7500 dzieci.

Około 140 z nich nie ukończyło jeszcze 18 lat i przebywają w trzech centralnych izraelskich więzieniach: Ofer, Megiddo i Damon.

Taki jest Izrael, zabójca dzieciństwa.

Postawienie morderców i przestępców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sprawiedliwości.