Ważna przemowa Prezydenta Mahmuda Abbasa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Ważna przemowa Prezydenta Mahmuda Abbasa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzisiaj, 21 września, pomiędzy godziną 18:00 a 18:30 czasu polskiego.