Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”
Z Jerozolimy, stolicy Państwa Palestyny, na ścieżce cierpienia posłańca miłości i pokoju, Jezusa Chrystusa, który szedł jej uliczkami, rozpalając światło miłości i pokoju, aby ogarnąć cały świat. Jerozolima pragnie pokoju.
Ambasada Państwa Palestyny życzy Polakom oraz społeczności palestyńskiej i arabskiej w Polsce Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.