Winsland: Izrael ze swoimi praktykami osadniczymi utrwala okupację i podważa rozwiązanie dwupaństwowe

Thor Winsland, specjalny koordynator ONZ ds. Procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie wyraził poważne zaniepokojenie dalszą ekspansją izraelskiej działalności osadniczej, „zwłaszcza na bardzo wrażliwych obszarach”. Powiedział, że utrwala to izraelską okupację i podważa możliwość ustanowienia niezależnego i geograficznie połączonego państwa palestyńskiego.

Winsland przedstawił Radzie Bezpieczeństwa przegląd siedemnastego raportu w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2334 wydanej w 2016 r., w której wezwano Izrael do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania wszelkich działań osadniczych na okupowanych terytoriach Palestyny (w tym we Wschodniej Jerozolimie) oraz do pełnego przestrzegania swoich zobowiązań prawnych w tym zakresie.

Koordynator procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie poinformował o nasileniu się rozbiórki domów i konfiskacie budynków należących do Palestyńczyków, w tym budynków finansowanych ze środków międzynarodowych. Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego wezwał Izrael do zaprzestania rozbiórki budynków i ewakuacji ludności palestyńskiej oraz do wyrażenia zgody na legalną budowę, która pozwoliłaby społecznościom palestyńskim zaspokoić ich potrzeby rozwojowe.