Wizyta JE Pana Riada Malkiego, Ministra Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów Państwa Palestyny w Polsce

    Minister R. Malki odbył wizytę w Polsce na zaproszenie JE Pana Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych     Rzeczypospolitej Polskiej aby umocnić stosunki dwustronne i kontynuować dyskusję dotyczącą ich rozwoju w   dziedzinach gospodarki, edukacji, współpracy rozwojowej, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki.

 Minister R. Malki wziął udział w rozmowach plenarnych z JE Jackiem Czaputowiczem Ministrem Spraw Zagranicznych   RP, podczas których, oprócz stosunków dwustronnych, poruszono kwestię bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie a także   roli Ligi Arabskiej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w procesie pokojowym.

 Minister R. Malki  spotkał się także z P. Krzysztofem Szczerskim, Szefem Gabinetu Prezydenta RP, P. Małgorzatą Kidawą   Błońską Wicemarszałkiem Sejmu RP, Polsko- Palestyńską Grupą Parlamentarną, ambasadorami państw arabskich   akredytowanych w Polsce oraz z przedstawicielami mediów.

 Drugiego dnia wizyty Minister R. Malki przemawiał podczas Warszawskich Targów Humanitarnych otwierając wraz z JE   Jackiem Czaputowiczem, Ministrem Spraw Zagranicznych RP konferencję „Odpowiedzialny biznes w sytuacjach   kryzysów humanitarnych”.

Pozostaw powtórkę

Ambasador

Galeria