Wolność dla palestyńskich jeńców

 

17 kwietnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wspierania Jeńców Palestyńskich w izraelskich więzieniach.

Obchody Dnia Jeńca Palestyńskiego w tym roku mają miejsce w szczególnie trudnych warunkach, w jakich przebywają jeńcy w izraelskich więzieniach, gdzie są pod represją, tortur i pozbawieni podstawowych praw uznanych przez prawo międzynarodowe, do tego izraelska okupacja prowadzi systematyczne kampanie represji, aresztowania i porwania, które obejmowały większość obszarów palestyńskich.

 Do tej pory okupacja izraelska nadal przetrzymuje w swoich więzieniach

4500      jeńców, wśród których:

31          kobiet

160        dzieci

550        zatrzymanych administracyjnie bez postawionych zarzutów

10          dziennikarzy

21         z krajów arabskich

550      cierpiących na nieuleczalne choroby jak nowotwory i niewydolność nerek

10         na wózkach inwalidzkich

548      skazanych na dożywocie

25          aresztowanych przed porozumieniem z Oslo

Większość tych jeńców jest świadkami śmierci swoich kolegów w więzieniach okupacyjnych w wyniku chorób przewlekłych z powodu warunków przetrzymywania i polityki celowego zaniedbania medycznego.

W ramach swojej systematycznej polityki, ‘okupacja izraelska’  nadal przetrzymuje zwłoki jeńców, którzy zginęli w więzieniach.

Naród oraz  jeńcy  palestyńscy  potrzebują waszego aktywnego działania, nie bądźcie obojętni. Wasze działania mają znaczenie, wyrażajcie swoje stanowisko, aby zapewnić ochronę dla narodu palestyńskiego i uwolnić tych, którzy szukają wolności i życia.

         Wolność dla palestyńskich jeńców,

            Wolność dla Palestyny!