Wspólnie zwalczamy epidemię koronawirusa

My, Palestyńczycy – muzułmanie, chrześcijanie i żydzi
Dumnie śpiewamy nasz palestyński hymn
Jesteśmy razem dla Palestyny
Jesteśmy solidarni dla przyszłości kraju
Wspólnie zwalczamy epidemię koronawirusa.