Wszystkie narody mają prawo do samoobrony

Pytanie do krajów i rządów, które mówią o otwartym prawie Izraela do samoobrony.
Widzicie ludobójczą wojnę prowadzoną przez Izrael przeciwko palestyńskim cywilom w Strefie Gazy.
Wyjaśnijcie proszę światu granice i naturę tego prawa. Jakie są geograficzne, prawne i polityczne granice, których Izrael ma prawo bronić?
Jakie jest jest stanowisko w sprawie prawa Palestyńczyków do samoobrony?